Skip to main content
 • เมนูของเรา

  เมนูของเรา

  เมนูของคินสุกิเน้นวัตถุดิบที่มาจากฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นและนำมาผสมผสานกับวัตถุดิบในประเทศไทย ปรัชญาของคินสุกิ เป็นที่มาของแนวคิดหลักของห้องอาหาร โดยเน้นความสำคัญของการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ่านทางอาหาร
 • Private Events

  ห้องรับประทานอาหารแบบส่วนตัว

 • Offers

  ข้อเสนอสุดพิเศษ

ถัดไป

รีวิวและประชาสัมพันธ์

  Connect with us

  @kintsugibangkok
   บรรยากาศและการตกแต่ง

  Hours

  • มื้อกลางวัน เปิดทุกวัน 11:30 น. - 14:30 น. (ออเดอร์สุดท้าย เวลา 14.00 น.)
  • มื้อค่ำ เปิดทุกวัน  18.00 น. -  22.30 น. (ออเดอร์สุดท้าย เวลา 22.00 น.)
  สำรองโต๊ะ